Bejelentések

Ezen a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt szexuális jellegű visszaélésekről, melyek az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben, az egyházmegye területén belül fordultak elő.

Nyomatékosítjuk azonban, hogy a világi jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Milyen eseteket lehet itt bejelenteni? 

Mindazokat az Önt ért vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaéléseket, melyek egyházmegyénk területén, illetve az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben fordultak elő. 

Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

  1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el
  2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel
  3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása

Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.

Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott.

Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból

Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

Hogyan tehetek bejelentést? 

Az Önt ért vagy tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésről bejelentést tehet: 

– Az online bejelentő űrlapon: 

Mivel az online bejelentés hivatalos bejelentésnek minősül, azt csak bizonyos adatai megadásával, illetve az Ön által sérelmesnek talált eset rövid leírásával teheti meg. 

A bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik a cselekedet pontos megítélésének biztosítását. 

– Levélben:

A bejelentést a Főegyházmegyei Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve az alábbi címre küldött levélben is megteheti: 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

A levélben tett bejelentésnek is tartalmaznia kell az online bejelentő űrlappal kapcsolatos előírásokat.

Mi történik, ha bejelentést teszek?

Az Ön online bejelentését egy világi- és egyházi személyekből álló szakértői csoport fogadja, és amennyiben a gyanú nem minden kétséget kizáróan alaptalan, a beérkezést követő 8 munkanapon belül kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése. 

A bizottság – a dokumentálási kötelezettsége miatt – a panaszról feljegyzést készít, melyet a bejelentő és a szakértői csoport tagjai is aláírnak. Az aláírás által válik hivatalossá a bejelentés. A feljegyzés nem tartalmazhat tiltó kötelezettségeket a bejelentő számára.

Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, ha az illető klerikus vagy szerzetes, egyházi büntetőeljárás indulhat az Ön által bejelentett vétkesnek vélt fél ellen. Az egyházi büntetőeljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehetséges, ha a cselekmény a világi jog szerint is büntetendő.

Szolgálatunk igény szerint civil jogi jogsegélyt, pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel a sértettnek. 

A bejelentést és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyvet a főegyházmegye titkos levéltárában helyezik el megőrzésre az Egyházi Törvénykönyv 489. kánonja szerint. Ha azonban az ügy megkívánja, az anyag továbbítható a világi hatóságoknak.

Hol kérhetek további felvilágosítást? 

Az eljárással kapcsolatos további kérdéseket az info@gyermekvedelemkkf.hu
e-mail címen lehet feltenni.